Voorstel Re-Design Platform Fokus

Missie: Om je leven, werk of bedrijf te organiseren is het nodig dat je een veilige plek hebt om je digitale gegevens op te slaan. Platform Fokus wil dat iedereen eigen regie op zijn gegevens en data heeft en kan houden. 

Hoe gaan we dit communiceren? 

We willen gebruikers een toegankelijke vorm bieden.

We willen het veilige aspect communiceren in vorm en functie.

 

De volgende kreten zijn uitgangspunten voor het ontwerp:

Veiligheid

laagdrempelig

Duidelijk

Lokaal (herkenbaar)